facebook-pixel

Obține 2 luni gratis.

...

Politică

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Data intrării în vigoare: 04 Ianuarie 2023

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

VATIS TECH S.R.L., având sediul în STR. LUCIAN PRICOP, NR.50, Vădăstrița, Olt, cod de identificare fiscală 43155475, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J28/696/2021 ("VATIS TECH S.R.L.", "noi") prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Politică”) este să detalieze modul în care VATIS TECH S.R.L. prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE DE PRELUCRARE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

A. SECȚIUNE APLICABILĂ VIZITATORILOR PLATFORMEI

Această Secțiune A ți se aplică în cazul în care ești un vizitator al platformei noastre disponibile la adresa https://vatis.tech (“Platforma”).

a. Date de navigare pe Platformă

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Platformei obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal (așa numitele „log files”), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor.

Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, date despre sex, vârstă, preferințe privind Platforma, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului. În măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici devin aplicabile.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Platformei și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia.Interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea Platformei noastre și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Platformei noastre (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);
Îndeplinirea îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre, inclusiv fără limitare cele rezultate din obligația Vatis Tech de a lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate prelucrări de datele cu caracter personal efectuate (art. 6 alin. 1, lit. c RGPD).

B. SECȚIUNE APLICABILĂ UTILIZATORILOR

În cazul în care folosești Platforma noastră pentru transcrierea fișierelor video / audio (“Utilizatorul”), ți se aplică prezenta Secțiune B. De asemenea, te rugăm să verifici și Secțiunea D, unde vei găsi alte prelucrări ale Datelor tale cu Caracter Personal.

a. Crearea contului de Utilizator și autentificarea

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, nume de utilizator.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Crearea contului de Utilizator și autentificareaExecutarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

b. Editarea contului de Utilizator

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, nume de utilizator.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Editarea contului de UtilizatorExecutarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

c. Anonimizarea fișierelor audio / video

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, nume de utilizator, orice alte date despre Utilizator care apar în fișierele încărcate.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Anonimizarea fișierelor audio / video încărcate de Utilizator, în scopul antrenării algoritmilor de inteligență artificialăConsimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

d. Efectuarea plăților

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, suma de plată, IP, adresă e-mail.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Efectuarea plăților pentru abonamente sau orele individuale / suplimentare de transcriere achiziționateExecutarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

d. Emiterea facturilor

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, suma de plată, servicii achiziționate, adresa, adresă e-mail, date bancare.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Emiterea facturilor aferente serviciilor achiziționateÎndeplinirea unei obligații legale a Companiei (art. 6, alin. 1, lit. c din RGPD)
Detalii: îndeplinirea obligațiilor fiscale

C. SECȚIUNE APLICABILĂ COLABORATORILOR

În cazul în care ești freelancer și colaborezi cu noi în scopul antrenării algoritmilor de inteligență artificială (validator – etichetator, în continuare definit “Colaborator”), ți se aplică prezenta Secțiune C. De asemenea, te rugăm să verifici și Secțiunea D, unde vei găsi alte prelucrări ale Datelor tale cu Caracter Personal.

a. Crearea contului de Colaborator și autentificarea

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, sex, vârstă, nume de utilizator.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Crearea contului de Colaborator și autentificareaExecutarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

b. Editarea contului de Colaborator

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, sex, vârstă, nume de utilizator.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Editarea contului de ColaboratorExecutarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

c. Desfășurarea raporturilor contractuale cu Colaboratorul

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, sex, vârstă, nume de utilizator, voce, date bancare, date incluse în cartea de identitate.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Desfășurarea raporturilor contractuale cu Colaboratorii, precum și efectuarea plăților către ColaboratoriExecutarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

d. Prestarea serviciilor de către Colaborator

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, sex, vârstă, nume de utilizator, voce.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Prestarea serviciilor, inclusiv validarea, etichetarea și anonimizarea fișierelor încărcate de Utilizatori în scopul antrenării algoritmilor de inteligență artificialăExecutarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

D. SECȚIUNE APLICABILĂ UTILIZATORILOR ȘI COLABORATORILOR

Această Secțiune D vizează atât Date cu Caracter Personal ale Utilizatorilor, cât și Date cu Caracter Personal ale Colaboratorilor.

a. Comunicarea cu Utilizatorul / Colaboratorul

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, nume de utilizator.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Comunicarea cu Utilizatorul / Colaboratorul în legătură cu cererile / solicitările saleExecutarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

b. Marketing (Newsletter, promoții, oferte, mesaje comerciale)

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, nume de utilizator.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării serviciilor CompanieiConsimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

c. Feedback

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, nume de utilizator, alte informații menționate de Utilizator / Colaborator.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Solicitarea și analizarea opiniilor primite în scopul îmbunătățirii serviciilorConsimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

d. Soluționarea disputelor

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, nume de utilizator.

Scopul prelucrăriiTemeiul legal
Apărarea drepturilor și intereselor legitime și susținerea oricăror cereri în fața organelor judiciare sau a oricăror altor autorități publiceInteresul legitim al Companiei (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)
Detalii: interesul legitim al companiei de a apăra drepturile sau interesele legitime ori de a susține pretențiile rezultate sau aflate în strânsă legătură cu încheierea sau executarea contractului sau în vederea exercitării dreptului la apărare în ipoteza inițierii unor proceduri litigioase împotriva companiei

2. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică.

3. DESPRE TEMEIURILE LEGALE

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.

4. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sursa Datelor cu Caracter Personal este: Utilizatorul, Colaboratorul.

5. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD.

6. DURATA DE PRELUCRARE

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare:

OperațiuneaDurata
Date de navigare pe Platformă26 de luni
Crearea contului de Utilizator și autentificareadurata existenței contului
Editarea contului de Utilizatordurata existenței contului
Anonimizarea fișierelor audio / videopână la retragerea consimțământului
Efectuarea plățilorpână la finalizarea plății
Emiterea facturilor10 ani
Crearea contului de Colaborator și autentificareadurata existenței contului
Editarea contului de Colaboratordurata existenței contului
Desfășurarea raporturilor contractuale cu Colaboratoruldurata existenței relațiilor contractuale
Prestarea serviciilor de către Colaboratordurata existenței relațiilor contractuale
Comunicarea cu Utilizatorul / Colaboratoruldurata necesară soluționării cererii
Mesaje comercialepână la momentul retragerii consimțământului
Feedbackdurata necesară analizei opiniei
Probleme litigioasedurata necesară soluționării disputei

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

7. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de e-mail, furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii de contabilitate, furnizori de servicii de marketing, autorități ale statului.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

8. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

9. DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, VATIS TECH S.R.L. este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: adrian@vatis.tech.

10. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: adrian@vatis.tech.