IN VIGOARE DIN 28 AUGUST 2023

Politica Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Persoal

VIEW ENGLISH VERSION

Respectarea vieții tale private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor tale cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

VATIS TECH S.R.L., având sediul în STR. LUCIAN PRICOP, NR.50, Vădăstrița, Olt, cod de identificare fiscală 43155475, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J28/696/2021 ("VATIS TECH", "noi") prelucrează, în calitate de operator, datele tale cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Politică”) este să detalieze modul în care VATIS TECH prelucrează Datele tale cu Caracter Personal.

1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE DE PRELUCRARE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

SECȚIUNE APLICABILĂ UTILIZATORILOR

În cazul în care folosești platforma noastră disponibilă la adresa https://vatis.tech (“Platforma”) pentru transcrierea fișierelor video / audio (“Utilizatorul”), ți se aplică prezenta Secțiune A. De asemenea, te rugăm să verifici și Secțiunea B, unde vei găsi alte prelucrări ale Datelor tale cu Caracter Personal.

Crearea contului de Utilizator și autentificarea

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, nume de utilizator.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Crearea contului de Utilizator și autentificarea

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

Editarea contului de Utilizator

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, nume de utilizator.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Editarea contului de Utilizator

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

Anonimizarea fișierelor audio / video

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, nume de utilizator, orice alte date despre Utilizator care apar în fișierele încărcate.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Anonimizarea fișierelor audio / video încărcate de Utilizator, în scopul antrenării algoritmilor de inteligență artificială

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

Partajarea informațiilor privind modificările / îmbunătățirile aduse rezultatelor transcrierilor

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, nume de utilizator, orice alte date despre Utilizator care apar în informațiile partajate.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Partajarea fragmentelor și a modificărilor / îmbunătățirilor aduse acestora cu Vatis Tech, în scopul antrenării algoritmilor de inteligență artificială

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

Efectuarea plăților

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, suma de plată, IP, adresă e-mail.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Efectuarea plăților pentru abonamente sau orele individuale / suplimentare de transcriere achiziționate

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

Emiterea facturilor

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, suma de plată, servicii achiziționate, adresa, adresă e-mail, date bancare.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Emiterea facturilor aferente serviciilor achiziționate

Îndeplinirea unei obligații legale a Companiei (art. 6, alin. 1, lit. c din RGPD)Detalii: îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Feedback

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, nume de utilizator, alte informații menționate de Utilizator.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Solicitarea și analizarea opiniilor primite în scopul îmbunătățirii serviciilor

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

Soluționarea disputelor

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, nume de utilizator.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Apărarea drepturilor și intereselor legitime și susținerea oricăror cereri în fața organelor judiciare sau a oricăror altor autorități publice

Interesul legitim al Companiei (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)

Detalii: interesul legitim al companiei de a apăra drepturile sau interesele legitime ori de a susține pretențiile rezultate sau aflate în strânsă legătură cu încheierea sau executarea contractului sau în vederea exercitării dreptului la apărare în ipoteza inițierii unor proceduri litigioase împotriva companiei

2. SECȚIUNE APLICABILĂ VIZITATORILOR ȘI UTILIZATORILOR PLATFORMEI

Această Secțiune B ți se aplică în cazul în care ești un vizitator al Platformei sau dacă ești un Utilizator.

Date de navigare pe Platformă

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Platformei obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal (așa numitele „log files”), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea vizitatorilor / utilizatorilor.

Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, date despre sex, vârstă, preferințe privind Platforma, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al vizitatorului / utilizatorului. În măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici devin aplicabile.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Platformei și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia.

Interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea Platformei noastre și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Platformei noastre (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);

Îndeplinirea îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre, inclusiv fără limitare cele rezultate din obligația Vatis Tech de a lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate prelucrări de datele cu caracter personal efectuate (art. 6 alin. 1, lit. c RGPD).

Comunicarea cu vizitatorul / Utilizatorul

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, nume de utilizator.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Comunicarea cu vizitatorul / Utilizatorul în legătură cu cererile / solicitările sale

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

Marketing (Newsletter, promoții, oferte, mesaje comerciale)

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, nume de utilizator.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării serviciilor Companiei

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

2. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Poți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu poți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică.

3. DESPRE TEMEIURILE LEGALE

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele tale cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul tău liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului tău, vei fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.

PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele tale cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra ta sau să te afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD.  

DURATA DE PRELUCRARE

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare:

Operațiunea

DURATA

Crearea contului de Utilizator și autentificarea

durata existenței contului

Editarea contului de Utilizator

durata existenței contului

Anonimizarea fișierelor audio / video

până la retragerea consimțământului

Partajarea informațiilor privind modificările / îmbunătățirile aduse rezultatelor transcrierilor

până la retragerea consimțământului

Efectuarea plăților

până la finalizarea plății

Emiterea facturilor

10 ani

Feedback

durata necesară analizei opiniei

Probleme litigioase

durata necesară soluționării disputei

Date de navigare pe Platformă

26 de luni

Comunicarea cu vizitatorul / Utilizatorul

durata necesară soluționării cererii

Mesaje comerciale

până la momentul retragerii consimțământului

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor tale cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de e-mail, furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii de contabilitate, furnizori de servicii de marketing, autorități ale statului.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Poți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

7. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor tale cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

8. DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele tale cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor tale, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Dreptul la rectificare: Ai posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele tale cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, ai posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ai retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dai curs unui drept legal de a te opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Restricționarea prelucrării: Poți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contești corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le soliciți pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care te-ai opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul tău; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului tău sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, ai dreptul ca Datele tale cu Caracter Personal să îți fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, ai dreptul de a te opune prelucrării Datelor tale cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, VATIS TECH este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, te poți opune la prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal în temeiul consimțământului tău, poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat: Ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile tale; (iii) are la bază consimțământul tău explicit.

Dreptul de a te adresa autorității de supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail de mai jos.

9. CONTACT

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne poți contacta la adresa de email: support@vatis.tech.

We use cookies to improve your experience and for marketing. Read our Cookie Policy.

Accept AllReject All