ÎN VIGOARE DIN 1 MAI 2024

Termeni & Condiții

VIEW ENGLISH VERSION

Acești Termeni și condiții (“Termenii”) reprezintă un acord legal între tine și VATIS TECH S.R.L., având sediul în str. Lucian Pricop, nr. 50, Vădăstrița, Olt, cod de identificare fiscală 43155475, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J28/696/2021 ("Vatis Tech" sau "Noi", cu privire la accesarea și/sau utilizarea platformei Vatis Tech disponibilă la adresa https://vatis.tech/ (“Platforma”), precum și a oricăror produse și servicii aferente acesteia („Serviciile aferente”).

Poți utiliza Platforma și Serviciile aferente numai în conformitate cu acești Termeni. Te rugăm să citești cu atenție acești Termeni, întrucât conțin informații importante privind drepturile și obligațiile tale. Acești Termeni includ diferite limitări și excluderi, stabilind răspunderea Noastră, competența în materie de soluționare a disputelor, precum și legislația aplicabilă serviciilor furnizate de Noi.

Utilizarea Platformei și a Serviciilor aferente reprezintă confirmarea că înțelegi și ești de acord cu acești Termeni în integralitatea lor. Platforma și Serviciile aferente pot fi folosite numai dacă accepți Termenii așa cum îți sunt prezentați, prin bifarea check-boxului corespunzător de pe Platformă în momentul înregistrării.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă aducem modificări Termenilor, vom publica versiunea actualizată a Termenilor pe Platformă, vom actualiza data "ultimei actualizări" indicată în partea de sus a acestor Termeni și te vom informa în mod corespunzător, cu cel puțin 30 (treizeci) zile calendaristice anterior datei la care modificările vor produce efecte în privința ta, prin e-mail și/sau prin afișarea în Platformă a unei notificări în acest sens. Utilizarea în continuare a Platformei și Serviciilor aferente după data respectivă va putea fi realizată doar după acceptarea Termenilor modificați.

În situația în care nu ești de acord cu prevederile Termenilor, te rugăm să încetezi să mai accesezi sau utilizezi Platforma și Serviciile aferente.

DEFINIȚII

Următorii termeni vor avea următorul înțeles, atât în forma lor singulară, cât și la plural:

Cont” sau „Cont de utilizator” înseamnă contul de utilizator pe care, în calitate de Utilizator, trebuie să îl înregistrezi pentru a putea utiliza Serviciile aferente și/sau Platforma;

„Conținut” înseamnă orice informație pusă la dispoziție de către Utilizator sau o Persoană desemnată pe Platformă, direct sau indirect, inclusiv fără limitare, informațiile de profil și oricare dintre datele colectate prin intermediul Platformei cu privire utilizarea Platformei și/sau Serviciilor aferente;

Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă orice drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, astfel sunt definite peste tot în lume, inclusiv, dar fără a se limita la: drepturile de autor și drepturile conexe, brevete, drepturile privind modelele de utilitate, mărci, drepturile asupra indicațiilor geografice, drepturile asupra modelelor industriale și desenelor industriale, drepturile sui generis referitoare la bazele de date, drepturile referitoare la numele de domenii și date de acces în conturile unor programe pentru calculator, drepturile referitoare la informațiile confidențiale, drepturi asupra secretelor comerciale, numelor comerciale și know-how-ului, precum și asupra oricăror altor drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială și alte drepturi similare sau echivalente (înregistrate sau neînregistrate) care există sau pot exista la nivel mondial;

“Persoană desemnată” înseamnă orice persoană fizică cu drepturi relevante de acces acordate de către tine, în calitate de Utilizator;

“Plan tarifar / Abonament” se referă la planul în baza căruia tu, în calitate de Utilizator, poți utiliza Serviciile aferente, astfel cum rezultă din Secțiunea 5 – Servicii aferente și Plăți;

“Utilizator” înseamnă orice persoană fizică cu vârsta peste 18 ani sau persoană juridică, care se înregistrează și folosește Platforma și/sau Serviciile aferente. Pentru evitarea oricărui dubiu, Platforma și/sau Serviciile aferente nu sunt destinate utilizării de către minori (în sensul legislației aplicabile unui anumit Utilizator);

“Vizitator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce vizitează Platforma. Dacă nu se prevede ori nu se înțelege altfel din acești Termeni, dispozițiile referitoare la Utilizatori se vor aplica în mod corespunzător și Vizitatorilor.

Toți ceilalți termenii scriși cu majusculă au sensul menționat atunci când sunt utilizați pentru prima dată sau, după caz, definiți pentru prima dată.

UTILIZAREA PLATFORMEI

 1. Orice referire în acești Termeni la Utilizator, precum și orice obligație stabilită în sarcina acestuia, sunt și în sarcina oricărei Persoane desemnate de către Utilizator, dacă nu se prevede contrariul.
 2. În cazul tuturor acțiunilor sau activităților pe care o Persoană desemnată le face sau le desfășoară în cadrul Platformei, precum și în utilizarea Serviciilor aferente, vom prezuma că aceasta a fost autorizată de Utilizator să acționeze în acel sens, iar Persoana desemnată declară și garantează că a primit o astfel de autorizare din partea Utilizatorului și are peste 18 ani. Utilizatorul este direct responsabil pentru orice Persoana desemnată de către Utilizator care utilizează Serviciile aferente și/sau Platforma.
 3. Vatis Tech și Utilizatorii pot deroga de la prevederile Termenilor prin încheierea unui contract distinct care să conțină condiții și termeni diferiți / suplimentari față de acești Termeni.
 4. În măsura în care Vatis Tech și Utilizatorii vor încheia în mod distinct de acești Termeni și alte contracte în afara Platformei, dacă vor exista discrepanțe între prevederile acestor Termeni și prevederile contractelor încheiate în afara Platformei, vor prevala prevederile contractelor încheiate în afara Platformei.

CONTUL DE UTILIZATOR

 1. Poți utiliza Serviciile aferente și/sau Platforma numai după înregistrarea Contului de utilizator. În funcție de condițiile Planului tarifar / Abonamentului ales, îți este permis să deții mai multe Conturi de utilizator pentru Persoanele desemnate.
 2. În calitate de Utilizator, ai obligația de a furniza o adresă de e-mail validă și să completezi toate celelalte informații solicitate în formularul de înregistrare, pentru a configura și a accesa Contul. Contul este destinat exclusiv utilizării proprii și nu este permisă partajarea, dezvăluirea sau utilizarea către / de către orice altă persoană a datelor de conectare / licențelor pentru utilizarea Platformei / Serviciilor aferente, fie în interiorul sau în afara organizației tale, cu excepția Persoanelor desemnate.
 3. După crearea Contului de utilizator, ai posibilitatea de a modifica sau adăuga informații suplimentare în Contul de utilizator în orice moment, accesând secțiunea Setările Contului din Contul de utilizator. În cazul în care, conform Planului tău tarifar / Abonamentului, ai dreptul de a avea mai multe Conturi de utilizator pentru Persoanele desemnate, este necesar să ne contactezi la adresa support@vatis.tech, iar noi îți vom oferi suportul necesar.
 4. Ștergerea Contului de utilizator se face numai la cererea ta expresă, care poate fi formulată prin trimiterea unui email la adresa de e-mail  support@vatis.tech. Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau cookie-urile folosite, te rugăm să consulți Politica de confidențialitate și Politica de cookie, care sunt actualizate periodic.
 5. Toate datele furnizate de tine, în calitate de Utilizator pentru crearea unui Cont de utilizator trebuie să corespundă unor informații exacte, actuale și complete. În cazul în care furnizezi date cu caracter personal ale unor persoane fizice terțe, trebuie să respecți legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

FOLOSIREA CONTULUI DE UTILIZATOR

 1. În baza unui Cont de utilizator înregistrat, beneficiezi de o oră (60 de minute) de transcriere gratuită (“Perioada de probă”) pe Platformă. După expirarea acestei durate, funcționalitatea de transcriere va putea fi utilizată numai în baza unui Plan tarifar / Abonament.
 2. De fiecare dată când utilizezi Contul de Utilizator, trebuie să iei următoarele măsuri de siguranță: (a) să te asiguri permanent că ai un Cont de Utilizator securizat cu o parolă puternică și (b) să îți protejezi datele Contului de Utilizator și accesul la acesta.
 3. Dacă avem o îndoială rezonabilă că orice informație furnizată de către tine este greșită, neadevărată, neactualizată sau incompletă, avem dreptul, dar nu și obligația de a îți trimite o notificare (în Platformă și/sau prin e-mail pe adresa de contact specificată în Cont) prin care să îți solicităm remedierea greșelii sau putem limita total sau parțial accesul la Serviciile aferente și/sau Platformă, după caz. Ai obligația să menții actualizate toate informațiile furnizate în cadrul Contului de utilizator sau să ne anunți în cel mai scurt timp în cazul în care intervine o modificare, după caz.
 4. Dacă există o suspiciune de utilizare neautorizată sau ai cunoștință despre orice utilizare neautorizată a Contului de utilizator sau oricărei părți a acesteia sau orice altă încălcare a securității, trebuie să ne anunți imediat la adresa de e-mail support@vatis.tech. Înțelegi și ești de acord că îți putem solicita să furnizezi informații care pot fi folosite pentru a îți confirma identitatea și pentru a îți asigura securitatea Contului de utilizator.
 5. Înțelegi și ești de acord că vei fi responsabil pentru toate activitățile care sunt desfășurate în Contul de utilizator și, în măsura maximă permisă de lege, accepți toate riscurile oricărui acces autorizat sau neautorizat la Contul de utilizator care îți aparține. Vom prezuma că orice comunicări pe care le primim în Contul de utilizator au fost făcute de către tine.
 6. Vatis Tech nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere, răspundere, cheltuieli sau daună rezultată din nerespectarea de către tine a obligațiilor de securitate sau a bunelor practici indicate în acești Termeni. În măsura maximă permisă de lege, vei fi responsabil pentru orice pierderi, daune, răspundere, cheltuieli și onorarii avocațiale suportate de Vatis Tech sau de o terță parte ca urmare a utilizării Contului tău de utilizator de către o altă persoană. În cazul în care pierzi accesul la un Cont de utilizator sau soliciți în alt mod informații despre un Cont de utilizator, Vatis Tech își rezervă dreptul de a îți solicita orice verificare pe care o consideră necesară înainte de a restabili accesul la sau de a furniza informații despre un astfel de cont, la discreția sa.

SERVICII AFERENTE ŞI PLĂȚI

 1. Serviciile aferente pot fi accesate numai dacă deții un Cont de utilizator înregistrat sau ești o Persoană desemnată, fie pe durata Perioadei de probă, fie în baza unui Plan tarifar/ Abonament, în funcție de particularitățile aferente acestora.
 2. Funcționalitățile și condițiile (inclusiv durate, perioade de tarifare și prețuri) disponibile Utilizatorilor în funcție de Planul tarifar / Abonamentul ales sunt indicate în Platformă, în Secțiunea Prețuri. În cazul anumitor Planuri tarifare / Abonamente, ți se va solicita în Platformă să ne contactezi înainte de a achiziționa planul.
 3. Planuri tarifare / Abonamente
  1. În calitate de Utilizator, ai obligația de a plăti prețul corespunzător Planului tarifar/ Abonamentului ales (în cele ce urmează, "Prețul”), în avans.
  2. Planuri tarifare / Abonamente noi. Vei avea acces la funcționalitățile Planului tarifar/ Abonamentul nou odată ce este confirmată plata.
  3. Planuri tarifar / Abonamente în curs de desfășurare / reînnoite. În cazul reînnoirii Planului tarifar / Abonamentului, ai obligația de a efectua plata Prețului înainte de ziua începerii noului Plan tarifar / Abonament.
  4. În cazul în care ai depășit numărul de ore incluse în Planul tarifar / Abonamentul ales, vom factura către tine orele suplimentare utilizate la finalul Planului tarifar / Abonamentului respectiv, conform tarifelor suplimentare disponibile în secțiunea de Prețuri de pe Platforma noastră sau în baza înțelegerii existente dintre noi, dacă există o astfel de înțelegere distinctă de acești Termeni.
  5. Ești responsabil pentru plata tuturor costurilor (precum comisioane bancare) asociate plății Prețului.
  6. Ne rezervăm dreptul de a modifica Prețurile aferente Planurilor tarifare / Abonamentelor în orice moment, caz în care te vom notifica în mod corespunzător, iar noile Prețuri se vor aplica de la momentul reînnoirii Planului tarifar / Abonamentului, respectiv de la data alegerii unui nou Plan tarifar / Abonament.
 4. Plata Prețului aferent unui Plan tarifar / Abonament
  1. În cazul alegerii unui Plan tarifar / Abonament, vei putea efectua plata online sau prin transfer bancar, prin intermediul unui procesator autorizat de plăți sau a unei instituții financiare (bănci), după caz. Nu ne asumăm răspunderea în legătură cu serviciul de procesare a plăților prin card bancar oferit de procesatorul de plăți, pentru eventualele erori de orice fel și/sau pentru orice fraudă decurgând din sau în legătură cu funcționarea acestui serviciu.
  2. Pentru claritate, în cazul plății online, ești de acord să respecți termenii si condițiile procesatorului de plăți online, disponibili la adresa https://stripe.com/en-gb-ro/legal. Plata se efectuează prin sistemul securizat de plăți Stripe. Toate informațiile cardului cu care efectuați plata vor fi completate doar in platforma securizată a procesatorului de plăți și vor fi accesate doar de către acesta. Vatis Tech nu accesează și nu reține în niciun fel informațiile cardului utilizat. În orice situație, procesatorul autorizat de plăți este singurul responsabil de securitatea informațiilor tale de plată.
  3. În cazul plăților prin transfer bancar, termenele și sancțiunile menționate în prezenta secțiune se aplică în mod corespunzător, în măsura posibilă, cu excepția cazului în care decidem de comun altfel.
 5. Reînnoirea unui Plan tarifar / Abonament
  1. Toate Planurile tarifare / Abonamentele, cu excepția Planului Pay as you go, se reînnoiesc automat,  fără a fi nevoie ca tu să parcurgi pași adiționali. Ulterior încheierii perioadei aferente Planului tarifar / Abonamentului ales de către tine, un nou Plan tarifar/ Abonament va începe să curgă, egal ca durată cu cel inițial / anterior. Cu toate acestea, Planul tarifar / Abonamentul nu va fi reînnoit (i.e., nu va fi extinsă perioada), în cazul în care tu sau Vatis Tech vă notificați reciproc în acest sens, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de sfârșitul perioadei unui Plan tarifar / Abonament anual, respectiv 5 (cinci) zile calendaristice în cazul unui Plan tarifar / Abonament lunar, cu privire la intenția de a nu îl reînnoi. Pentru claritate, vei putea trimite notificarea privind lipsa reînnoirii la adresa de e-mail support@vatis.tech.
 1. Rambursări / modificarea Planului tarifar / Abonamentului
  1. Neutilizarea integrală a beneficiilor Serviciilor aferente până la sfârșitul perioadei aferente Planului tarifar / Abonamentului, nu îți dreptul la niciun fel de rambursare. Totuși, beneficiile nefolosite aferente Planului Pay as you go nu se vor pierde și le vei putea folosi atât timp cât vei deține un Cont de utilizator pe Platformă. În cazul celorlalte Planuri tarifare / Abonamente cu excepția Pay as you go, beneficiile nefolosite din perioada anterioară vor fi reportate în Planul tarifar / Abonamentul următor numai dacă acesta este reînnoit sau dacă optezi pentru un alt Plan tarifar / Abonament (indiferent de durată sau funcționalități), cu excepția Pay as you go, iar în caz contrar se vor pierde.  
  2. Ai posibilitatea de a opta pentru schimbarea Planului tarifar / Abonamentului cu o variantă inferioară (cu mai puține beneficii și/sau Preț mai mic) numai după finalizarea perioadei Planului tarifar / Abonamentului în curs. În acest caz, trebuie să notifici intenția de modificare a Planului tarifar / Abonamentului cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de sfârșitul perioadei aferente unui Plan tarifar / Abonament anual, respectiv 5 (cinci) zile calendaristice în cazul unui Plan tarifar / Abonament lunar, la adresa de e-mail support@vatis.tech.
  3. Pentru claritate, vei rămâne responsabil pentru orice plată neachitată în cadrul Planului tarifar / Abonamentului.
 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. LICENȚĂ
  1. Întregul conținut al Platformei și al Serviciilor aferente, inclusiv, dar fără limitare, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date sunt protejate de Drepturile de Proprietate Intelectuală ale Vatis Tech sau ale furnizorilor săi. Vatis Tech îți acordă o licență limitată, pentru uz propriu, neexclusivă, netransferabilă și care nu poate fi sublicențiată de a folosi Platforma / Serviciile aferente pentru tine și/sau pentru Persoanele desemnate, după caz, pe perioada și în condițiile aplicabile fiecărui tip de Plan tarifar / Abonament. Pentru claritate, prețul licenței este inclus în Preț, reprezentând 15% din acest Preț.
  2. În calitate de Utilizator, ai obligația de a respecta Drepturile de Proprietate Intelectuală ale Vatis Tech sau ale furnizorilor săi. Folosirea fără acordul Nostru scris a oricăror elemente de pe Platformă este strict interzisă și se sancționează conform legislației aplicabile. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de Vatis Tech și/sau a unor prevederi contrare din acești Termeni, nimic nu va fi interpretat ca reprezentând un transfer al Drepturilor de Proprietate Intelectuală. Preluarea de către tine a oricăror informații, date, imagini de pe Platformă în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri care nu sunt expres permise de acești Termeni, fără acordul scris prealabil al Vatis Tech este interzisă și se sancționează conform legilor aplicabile.
  3. În cazul în care publici Conținut pe Platformă, ne acorzi o licență neexclusivă, gratuită, nelimitată în timp și spațiu, pentru toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului. Prin trimiterea și/sau urcarea Conținutului pe Platformă, Conținutul poate fi folosit de Vatis Tech, fără nicio compensație materială, în scopuri statistice, de marketing sau orice alte scopuri necesare.
  4. În folosirea Platformei / Serviciilor aferente, te obligi și garantezi că, în orice moment, respecți toate Drepturile de Proprietate Intelectuală ale oricăror terțe persoane, inclusiv atunci când utilizezi funcționalitatea de transcriere asincronă (de ex., Drepturile de Proprietate Intelectuală privind fișierele audio / video încărcate pe Platformă) și/sau funcționalitatea de transcriere în timp real.
  5. De asemenea, acorzi Vatis Tech o licență neexclusivă, gratuită, fără limitare de timp și spațiu de a utiliza sub orice formă și pe orice suport fișierele audio / video încărcate pe Platformă și orice alte materiale / opere pe care le faci disponibile în orice fel, inclusiv orice modificări sau îmbunătățiri aduse rezultatelor transcrierilor, indiferent de tipul acestora, în scopul oferirii Platformei / Serviciilor aferente de către Vatis Tech, precum și în orice alt scop necesar.

MENTENANȚĂ

 1. Vatis Tech va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că mentenanța Platformei și  Serviciilor aferente, care poate necesita întreruperea accesului tău, nu va fi efectuată în timpul orelor normale de lucru (de la ora 9.00 până la ora 18.00 ora locală din România, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale), exceptând operațiunile de mentenanță de urgență, ce pot conduce la întreruperea accesului la Platformă și/sau Serviciile aferente în orice moment. Nu putem însă garanta în orice moment că accesul la Platformă și/sau Serviciile aferente nu vor fi întrerupte în intervalele menționate în prezentul paragraf, caz în care Vatis Tech nu va fi responsabilă pentru întreruperea Serviciilor aferente / accesului la Platformă.
 2. Încercăm să actualizăm constant Platforma și Serviciile aferente. În cazul în care  descoperi că Platforma / Serviciile aferente includ o eroare, ai posibilitatea ca în orice moment să raportezi acest aspect, contactând serviciul nostru de asistență la adresa de e-mail support@vatis.tech, iar noi vom depune eforturi rezonabile pentru a investiga astfel de situații și, dacă este posibil, de a corecta erorile.  Înțelegi că Platforma și Serviciile aferente pot include date și informații furnizate de către terțe părți și, prin urmare, corectarea erorilor și rezolvarea defectelor pot necesita acțiuni ale acestora și nu se află în întregime în controlul Vatis Tech.
 3. Poți opera în Platformă orice modificări consideri necesare asupra rezultatelor transcrierilor fișierelor audio / video. Pentru a îmbunătăți serviciile pe care le oferim, îți punem la dispoziție opțiunea de a partaja cu noi fragmentele corectate împreună cu modificările / îmbunătățirile aduse, fie utilizând funcționalitatea din Platformă prin care selectezi și transmiți manual către noi fragmentul împreună cu modificările, fie alegând partajarea automată a oricăror modificări pe care le operezi asupra rezultatelor transcrierilor.

CONDUITE INTERZISE

 1. Nu ai dreptul de a utiliza Platforma în scopuri și/sau activități ilegale, imorale sau neautorizate. În utilizarea Serviciilor aferente sau a Platformei, trebuie să te asiguri că nu încalci nicio lege aplicabilă.
 2. Sub sancțiunea întreruperii imediate a accesului la Serviciile aferente și/sau Platformă, fără notificare prealabilă și cu obligația ta de a acoperi orice prejudiciu cauzat ca urmare a conduitei neconforme, ai obligația de a te abține de la orice conduită neconformă sau cauzatoare de prejudicii față de Vatis Tech, inclusiv dar fără limitare:
 1. utilizarea informațiilor obținute sub orice formă ca urmare a utilizării Serviciilor aferente / Platformei pentru a construi o bază de date pentru revânzare sau pentru a oferi accesul unei terțe părți, ce desfășoară o activitate similară cu Vatis Tech, la aceste informații; precum și permiterea accesului unei terțe părți, ce desfășoară o activitate similară cu Vatis Tech, la aceste informații, ca urmare a neluării măsurilor de securitate necesare pentru a proteja informațiile dobândite prin utilizarea Serviciilor aferente / Platformei;
 2. Utilizarea Contului de utilizator ce aparține unui alt Utilizator, precum și utilizarea unei alte identități decât identitatea reală, prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);
 3. modificarea, distribuirea, transmiterea, afişarea, publicarea, reproducerea, acordarea de licenţe, crearea de produse derivate, transferul sau vânzarea oricărui fel de informații sau servicii obținute prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului de pe sau obținut prin intermediul Platformei fără acordul scris al Vatis Tech;
 4. eliminarea sau modificarea oricăror notificări privind drepturile de autor, mărcile sau alte Drepturi de Proprietate Intelectuală în legătură cu Serviciile aferente și/sau Platforma;
 5. utilizarea Serviciilor aferente sau a Platformei pentru a crea, transmite sau recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, amenințător sau încalcă Drepturi de Proprietate Intelectuală;
 6. încercarea de a eluda orice măsuri de securitate sau de a exploata orice limitări tehnice ale Serviciilor aferente și/sau Platformei;
 7. utilizarea Serviciilor aferente și/sau Platformei într-un mod care dăunează intereselor Vatis Tech, inclusiv, fără limitare, prin desfășurarea sau permiterea desfășurării de activități de cracking sau hacking, de atacuri de tipul "Denial of Service" sau altele, introducerea de viruși sau a altor materiale / tehnologii ce pot afecta total sau parțial integritatea și/sau funcționarea Platformei / Serviciilor aferente, a sistemelor și/ sau a rețelelor conexe;
 8. activitate criminală sau generatoare de prejudicii, inclusiv pornografia infantilă, fraudă, trafic de materiale obscene, trafic de droguri, jocuri de noroc, conținut care instigă la ură sau violență, conținut care încurajează sau furnizează instrucțiuni pentru săvârșirea unei infracțiuni sau care încalcă drepturile oricărei persoane,  hărţuire;
 9. anularea sau manipularea anteturilor sau a oricăror identificatori (inclusiv, fără limitare, adrese URL) pentru a ascunde originea oricăror date transmise prin intermediul Serviciilor aferente și/sau Platformei;
 10. exploatarea Serviciilor aferente și/sau Platformei în scopul creării unui produs sau serviciu competitiv cu oricare dintre produsele sau serviciile Noastre;
 11. efectuarea de operațiuni neautorizate asupra Platformei și tentativa de efectuare a acestora, incluzând, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea și copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului;
 12. utilizarea  de soft-uri, dispozitive, scripturi, roboți, alte mijloace sau procese automate pentru accesarea, copierea sau duplicarea oricărui conținut de pe Platformă /  Serviciile aferente;
 13. prejudicierea denumirii, reputației, imaginii Platformei, Vatis Tech, a asociaților, administratorilor sau a personalului Vatis Tech în legătură cu utilizarea de către tine a Serviciilor aferente și/sau Platformei;
 14. exploatarea Serviciilor aferente și/sau a Platformei pentru orice scop comercial neautorizat;
 15. utilizarea Serviciilor aferente și/sau a Platformei în numele unei societăți, fără a avea dreptul de a reprezenta societatea respectivă.
 1. În eventualitatea în care, îți sunt imputate una sau mai multe acțiuni/inacțiuni dintre cele prevăzute nelimitativ la punctul anterior, Vatis Tech, în funcție de tipul conduitei interzise întreprinse de către tine, poate:
 1. să sesizeze autoritățile competente și să le furnizeze toate datele tale personale;
 2. să elimine Conținutul contrar prevederilor de mai sus și să suspende Contul tău de utilizator, până la finalizarea demersurilor autorităților competente sau până la data la care Vatis Tech decide unilateral reactivarea Contului de utilizator.
 1. În oricare din situațiile prevăzute nelimitativ în prezenta Secțiune – Conduite interzise, în măsura în care ni s-a cauzat orice tip de prejudiciu, s-au generat costuri ori s-a limitat in vreun fel rata de profitabilitate Vatis Tech, ești singurul responsabil pentru acoperirea integrală a acestora, precum și pentru orice alte cheltuieli judiciare pe care le presupun demersurile de reparare a prejudiciului/revenire la situația anterioară.

MODIFICĂRI ALE PLATFORMEI / SERVICIILOR AFERENTE. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA UTILIZĂRII PLATFORMEI / SERVICIILOR AFERENTE

 1. Vatis Tech își rezervă dreptul de a modifica, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă Platforma și/sau Serviciile aferente în orice moment, fără a aduce atingere funcționalităților Planurilor tarifare / Abonamentelor în curs de desfășurare.
 2. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi din acești Termeni sau oricăror remedii disponibile conform legii, Vatis Tech poate opri imediat utilizarea de către tine a Serviciilor aferente / Platformei, fără vreo formalitate prealabilă sau intervenția instanțelor de judecată (i.e., reziliere de drept a prezentului contract), dacă nu îți îndeplinești obligațiile de plată cuprinse în Secțiunea 5 - Servicii aferente şi Plăți, inclusiv în cazul în care orice plată pe care  o datorezi Vatis Tech este refuzată, respinsă sau inversată, din orice motiv, pe durata Planului tarifar / Abonamentului, precum și în situația nerespectării prevederilor cuprinse în Secțiunea 8 - Conduite Interzise, Secțiunea 12 - Garanții date de Utilizator, Secțiunea 13 – Cesiunea.
 3. În cazul Perioadei de probă, Vatis Tech poate întrerupe accesul oricând, cu sau fără notificare prealabilă.
 4. Ești de acord că Vatis Tech nu va fi ținută responsabilă față de tine sau față de terți pentru orice modificări, suspendări ale Platformei sau Serviciilor aferente oferite și nici în cazul opririi accesului la Platformă / Serviciile aferente, conform punctelor 9.1, 9.2 și 9.3 de mai sus.

DESPĂGUBIRI

Ești de acord să ne despăgubești și pe oricare dintre angajații, licențiatorii, furnizorii sau partenerii Noștri împotriva oricăror creanțe, daune, plăți, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau natură, inclusiv costurile litigiilor, taxele legale și onorariile avocațiale care decurg din sau în orice fel sunt legate de (i) utilizarea Platformei / Serviciilor aferente; (ii) încălcarea acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea legilor aplicabile în legătură cu conduita, accesul sau utilizarea Platformei / Serviciilor aferente.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

 1. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Vatis Tech nu va fi răspunzătoare față de tine sau față de terțe persoane pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea Platformei, a conținutului materialelor din Platformă și a Serviciilor aferente, inclusiv, dar fără a se limita la, pagubele efectiv suferite și la beneficiul nerealizat sau alte pierderi intangibile rezultate din pierderea profiturilor (indiferent dacă sunt suportate direct sau indirect); pierderea reputației afacerii, costul achizițiilor de bunuri sau servicii înlocuitoare, rezultată din sau în legătură Platforma și Serviciile aferente, indiferent de teoria răspunderii (contractuală sau delictuală).
 2. Ai responsabilitatea exclusivă în ceea ce privește accesarea Platformei / Serviciilor aferente prin internet. Înțelegi că Platforma este bazată pe Internet și înțelegi și accepți riscurile de securitate inerente asociate acestor aplicații și site-uri web, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul de a pierde conexiunile la Internet, riscul de defecțiune hardware sau software și riscul de accesare neautorizată de către terți a Contului tău de utilizator. Astfel, ești de acord că nu avem nici o răspundere pentru orice defecțiuni, eșecuri de comunicare, întârzieri, erori, sau orice încălcare a securității.
 3. Ești de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare sau întârziere a îndeplinirii obligațiilor Noastre care rezultă din orice situație dincolo de controlul Nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale unor terțe părți, cutremur, incendiu, inundații, conflicte militare sau disfuncționalități tehnice (conexiunea la Internet, accesarea server-ului, etc).
 4. Pentru claritate, Vatis Tech nu va putea fi ținută răspunzătoare în nicio situație pentru (inclusiv, dar fără limitare):
  1. eventuale întreruperi în furnizarea Serviciilor aferente / Platformei sau afectarea calității acestora, cauzate de acțiuni sau omisiuni ale furnizorilor de servicii, defecțiuni sau lucrări de mentenanță la rețea sau echipamente, cazuri de forță majoră precum și orice alte cauze independente de voința și controlul Vatis Tech, inclusiv, dar fără a se limita la incapacitatea de conectare sau finalizare a comunicației;
  2. întreruperea totală sau parțială a furnizării Serviciilor aferente / Platformei sau a unor părți ale acestora ca urmare a unor atacuri cibernetice sau a imposibilității, cauzate de orice motiv, de accesare a surselor publice din care provin datele:
  3. orice erori sau daune rezultate ca urmare a utilizării neconforme a Platformei / Serviciilor aferente, precum și când efectuezi modificări asupra Platformei / Serviciilor aferente direct sau indirect.

GARANȚII DATE DE UTILIZATOR

Sub sancțiunea întreruperii imediate a accesului la Serviciile aferente și/sau Platformă, fără notificare prealabilă, însă cu obligația ta de a acoperiri orice prejudiciu generat ca urmare a conduitei neconforme,  garantezi că:

 1. ai dreptul legal și capacitatea sau autorizarea de a accepta și respecta acești Termeni și de a folosi Platforma și/sau Serviciile aferente;
 2. furnizezi informații reale și exacte; îți asumi întreaga răspundere privind datele furnizate și accepți faptul că Vatis Tech nu va fi ținută răspunzătoare față de tine și/sau față de terți pentru prejudiciile de orice natură rezultate ca urmare a furnizării unor informații eronate de către tine;
 3. respecți în orice moment toate legile, regulile și reglementările aplicabile, inclusiv, fără limitare, dispozițiile legale privind protecția datelor.

CESIUNEA

Vatis Tech poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul tău. Toate dispozițiile cuprinse în acești Termeni se extind și vor fi obligatorii pentru succesorii și cesionarii lui Vatis Tech. Nu ai dreptul de a cesiona acești Termeni sau oricare dintre drepturile și/sau obligațiile care decurg din acești Termeni unei alte persoane sau entități, fără acordul prealabil scris al Vatis Tech.

SITE-URI EXTERNE ȘI ALTE SITE-URI

Platforma poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților. Aceste link-uri (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, în special din cauza caracterului volatil al informațiilor de pe Internet, Vatis Tech nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terților și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile terților pe care le-ai putea accesa prin intermediul Platformei noastre.

DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI COOKIES

Pentru informații despre cum colectăm, folosim și partajăm datele cu caracter personal și informații despre cookies, te rugăm să consulți Politica noastră de confidențialitate și Politica de cookies.

SEPARABILITATE

Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

LIPSĂ DE EXECUTARE

Punerea în aplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția Noastră și omisiunea Noastră de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul Nostru de a aplica acele dispoziții în alte cazuri. Simplul fapt al neexecutării oricărei obligații prevăzute în Termeni are ca efect punerea în întârziere a celui care nu și-a executat obligația.

LEGEA APLICABILĂ

Toate aspectele juridice, cele legate de drepturi şi măsurile reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, întreprinse în temeiul sau în legătură cu Vatis Tech sau Serviciile aferente și/sau Platforma și orice alte aspecte reglementate de acești Termeni vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legile in vigoare din România.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Toate plângerile, litigiile sau neînțelegerile care pot decurge din interpretarea, executarea sau care sunt în orice fel legate de utilizarea de către tine a Serviciilor aferente / Platformei, care nu pot fi rezolvate amiabil prin discuții și negocieri directe în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației, vor fi soluționate exclusiv de instanțele române competente de la sediul Vatis Tech, în măsura permisă de lege.

COMUNICĂRI

Pentru orice informații sau comunicări, ne poți contacta la următoarea adresă de e-mail support@vatis.tech.

We use cookies to improve your experience and for marketing. Read our Cookie Policy.

Accept AllReject All